Artés és el municipi consorciat amb una taxa d'impropis més baixa a la fracció orgànica

20 de febrer de 2018

Artés és el municipi consorciat que l'any 2017 ha aconseguit recollir una fracció orgànica de més qualitat, és a dir, amb menys impropis, que són aquells materials que es barregen amb l'orgànica però que, en realitat, no hi haurien d'anar.

Artés ha tingut un 3,79% d'impropis, mentre que la mitjana de tots els ens consorciats és d'un 7,18% i hi ha algun municipi que s'ha enfilat fins a més del 10%.

En el cas d'Artés ha estat clau l'aposta que ha fet l'Ajuntament de marcar com a obligatori l'ús de bosses compostables amb cubell airejat, ja que aquestes bosses són aptes per a compostar-les juntament amb la resta de fracció orgànica. Quan a una família se li acaben les bosses, pots passar a buscar-ne per l'Ajuntament de forma gratuïta.

Planta de compostatge al Parc ambiental de Bufalvent
Planta de compostatge al Parc ambiental de Bufalvent