Bona valoració del reforç en la recollida de vidre i paper per les festes nadalenques

20 de gener de 2017

Coincidint amb les festes nadalenques, el Consorci realitzat un any més, a través del seu concessionari Ampans, un servei de reforç en la recollida de paper i vidre per poder fer front a una generació més elevada i puntual d’aquest tipus de residus durant les festes. La valoració és molt positiva ja que no s’han detectat incidències.

Els dies previs al 24 i al 31 de desembre es van incrementar els torns de recollida de vidre per deixar els contenidors buits i evitar desbordaments. Els dies posteriors, i també després de Reis, es va fer un reforç extra en la recollida de vidre i paper.

Planta de transferència al Parc ambiental de Bufalvent
Planta de transferència al Parc ambiental de Bufalvent