Cada habitant dels municipis consorciats genera una mitjana de 440 quilos de deixalles a l’any, i només un 38,5% són reciclades

6 de febrer de 2017

El 2016 marca una tendència a l’alça en la generació de residus als municipis consorciats: la selectiva augmenta un 6% en conjunt, però l’aportació de rebuig al dipòsit controlat de Bufalvent també puja un 2%.

Cada habitant dels municipis consorciats ha generat una mitjana de 440 quilos de residus: 169 de recollida selectiva (entre contenidors, recollida porta a porta, i aportacions a la xarxa de deixalleries fixes i mòbils del Consorci) i 271 quilos de rebuig que van a parar al dipòsit. Això significa que el percentatge de reciclatge està a l’entorn del 38,5%, una xifra que es podria enfilar fàcilment fins al 60-70% si es fes la separació de residus correcta a la llar i només arribessin al dipòsit els residus que realment no es poden valoritzar: bolquers i compreses, bolígrafs usats, fregalls, la pols d’escombrar...

L’any 2015, la generació per habitant/any era de 436 quilos de residus, amb un 37,6% de reciclatge; i el 2014, 429 quilos habitant/any, amb un 36% de reciclatge.

D’entre les diferents fraccions de selectiva, la que més ha pujat durant l’any 2016 és el paper, amb un augment del 7% respecte de l’any anterior. El vidre ha augmentat un 1%; i els envasos, un 3%. En canvi, la fracció orgànica ha davallat un 1% respecte del 2015.

Una imatge del dipòsit controlat de residus de Bufalvent
Una imatge del dipòsit controlat de residus de Bufalvent