Kit de material

Contenidors amb control d'accés

A finals de novembre del 2018 es va posar en funcionament aquesta prova pilot, liderada pel Consorci del Bages per a la gestió de residus, que consistia a implantar un nou model de recollida per augmentar la separació dels residus a la llar i, per tant, l’índex de recollida selectiva. A la pràctica, el contenidor de resta (allà on posem el rebuig que no es pot reciclar i ha d’anar a parar a l’abocador) només es pot obrir un dia a la setmana amb una targeta personalitzada; el contenidor d’orgànica es pot obrir cada dia, també amb la targeta; i els contenidors d’envasos, vidre i paper continuen essent de lliure accés com fins ara. De moment, el nou model s'ha implantat a Rajadell, Balsareny i La Rosaleda i Torruella de Baix (Sant Fruitós de Bages). A finals de juny del 2019, es va iniciar a la resta del municipi de Balsareny.

El març de 2022 comença la implantació a 10 nous municipis del Bages, començant per Sallent. Al llarg dels propers mesos s’hi afegiran El Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Talamanca, Aguilar de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Castellnou de Bages i Castellfollit del Boix. La ciutat de Manresa també té previst implantar i gestionar un sistema de contenidors tancat, i ha comptat amb la col·laboració del Consorci per treballar en fer realitat aquest projecte.  

En total, doncs, es preveu que aquest model arribi a uns 100.000 ciutadans, 23 de 35 municipis de l’àmbit consorciat: Bages i part del Moianès. Així, el 70% de la ciutadania d’aquest territori ja tindrà sistemes de recollida d’alt rendiment: contenidors tancats o porta a porta; mentre que el tradicional model de contenidors al carrer amb aportació voluntària va quedant com un model residual perquè no aconsegueix els índexs de recollida selectiva desitjats.

La clau dels contenidors tancats

El canvi més important del model de contenidors tancats respecte del tradicional, és que els contenidors d’orgànica i el de resta estan tancats i només es poden obrir amb una targeta personalitzada que té cada llar. A més, el de resta –on llencem els residus que ja no es poden reciclar i que van a parar a l’abocador- només es pot obrir un dia concret cada setmana. Amb aquests canvis i la identificació d’usuari, s’aconsegueixen uns canvis d’hàbits que fan augmentar de forma molt important els índexs de recollida selectiva. Això vol dir que les famílies s’acostumen a separar molt millor els residus a casa seva, els dipositen al contenidor que toca i, per tant, una part molt important d’aquests residus que abans acabaven a l’abocador ara es poden reciclar, valoritzar i convertir-los ens nous materials.

Les dades

La mitjana dels municipis consorciats fa anys que està entre el 30 i el 40% d’índex de recollida selectiva. Això vol dir que de tots els residus que es recullen als municipis consorciats, menys de la meitat es poden valoritzar i la resta encara va a parar al dipòsit controlat de residus i acaba allà la seva vida útil.

Els municipis que van implantar el model de contenidors tancats, en canvi, han augmentat el seu índex de recollida selectiva fins al 75%. Per tant, només un 25% dels residus recollits arriba al dipòsit.

A més, l’orgànica és la fracció amb l’augment més important, passant de ser el 10% dels residus recollits abans del canvi al 35% actual. Aquesta fracció, quan se separa correctament a casa arriba a la planta de compostatge de Bufalvent i es transforma en compost, un adob de gran qualitat per a horts, jardins i camps.

Totes les fraccions de selectiva creixen, especialment l’orgànica

La fracció que ha tingut el creixement més important ha estat l’orgànica (restes de menjar i petites restes de poda): abans, d’entre tots els residus recollits, només un 11% corresponia a aquesta fracció separada correctament a les llars. Ara, la xifra ha augmentat fins al 42%. La fracció orgànica que es recull va a la planta de compostatge del Parc ambiental de Bufalvent, on es transforma en compost, un adob de gran qualitat per a horts, jardins i camps.

Amb les dades de desembre de 2018 i gener i febrer de 2019, del total recollit en aquests municipis i barris que participen a la prova pilot, un 21% correspon a la resta; un 42% a l’orgànica; un 15% al vidre (que abans era un 5%); un 12% als envasos (que eren un 6%); i un 10 % al paper (que abans també era un 5%).

Uns resultats que superen les expectatives

Aquest sistema amb control d’accés als contenidors (que ja s’aplica en altres països i al País Basc) pretén augmentar el percentatge de residus que es recullen selectivament, ja que promou un canvi d’hàbits en la ciutadania. L’objectiu inicial era arribar a un mínim del 60% de recollida selectiva, que és la xifra que la normativa marca que s’ha aconseguir l’any 2020. Però els primers anys de funcionament, ha superat el 70%. 

Actualment, els municipis consorciats (Bages i una part del Moianès) tenen la recollida selectiva, de mitjana, estancada a l'entorn del 40%, comptant les aportacions als contenidors o al porta a porta, i també les aportacions a deixalleries -una fracció que encara no està comptabilitzada al projecte dels contenidors tancats i que encara podria fer millorar lleument l’índex de selectiva en aquests municipis-.

Al servei de la ciutadania

La ciutadania té a la seva disposició un número de telèfon per comunicar qualsevol incidència, mitjançant trucada o whatsapp, i poder resoldre dubtes i problemes que es presentin: 605332840.

Si vols rebre més informació sobre els resultats del projecte, envia un correu a consorcidelbages@consorcidelbages.cat

 

CLICANT AQUÍ PODRÀS VEURE EL DOCUMENT FAQ DE PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE AQUEST MODEL DE RECOLLIDA

CLICANT AQUÍ PODRÀS VEURE EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DETALLAT DE LA POSADA EN MARXA A SALLENT

CLICANT AQUÍ PODRÀS VEURE EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DETALLAT DE LA POSADA EN MARXA A EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 

CLICANT AQUÍ PODRÀS VEURE EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DE LA POSADA EN MARXA A MURA

CLICANT AQUÍ PODRÀS VEURE EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DE LA POSADA EN MARXA A FONOLLOSA 

CLICANT AQUÍ PODRÀS VEURE EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DE LA POSADA EN MARXA A AGUILAR DE SEGARRA 

CLICANT AQUÍ PODRÀS VEURE EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DE LA POSADA EN MARXA A CASTELLNOU DE BAGES

CLICANT AQUÍ PODRÀS VEURE EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DE LA POSADA EN MARXA A TALAMANCA

CLICANT AQUÍ PODRÀS VEURE EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DE LA POSADA EN MARXA A SANT MATEU DE BAGES

CLICANT AQUÍ PODRÀS VEURE EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DE LA POSADA EN MARXA A CASTELLFOLLIT DEL BOIX

Calendari obertura contenidors
Calendari obertura contenidors