capçalera documentació

Documentació

Anuncis oficials

Assignacions per assistència als òrgans col·legiats

Normativa

Llei 30/2007 de contractes del sector públic

Llei de contracte del sector públic que regula els procediments i condicions de contractació per par de les administracions públiques. Aquesta llei és aplicable a activitat del Consorci

Reglaments de serveis

Reglaments del servei públic de tractament de residus

Reglament que regula la prestació del servei de tractament de residus, aplicable al residus amb destinació al parc ambiental de bufalvent

Reglament del servei públic de tractament de residus orgànics

Reglament que regula el servei de tractament de residus irgànic, aplicable als residus qamb destinació a la planta de compostatge

Reglament del servei públic comarcal de deixalleries del Consorci

Funcionament del consorci

Estatuts del Consorci

Estatuts del Consorci que en regulen el seu funcionament: competències, òrgans de govern, etc.

Borses de treball del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Bases convocatòria plaça PEÓ RECEPCIONISTA temporal Bases convocatòria plaça TÈCNIC GRAU MIG Llista admesos i exclosos plaça PEÓ i convocatòria proves

Relació d'admesos i exclosos de les sol.licituds per a la plaça de peó-recepcionista i convocatòria de les proves de selecció

Resultats proves selecció PEÓ RECEPCIONISTA

Resultats de les proves realitzades per a la selecció d'una plaça de PEÓ RECEPCIONISTA

Llista admesos i exclosos plaça TÈCNIC GRAU MIG i convocatòria proves Relació d'admesos i exclosos de les sol.licituds presenates a la convocatòria de tècnic de grau mig, i convocatòria de les proves de selecció. Resultats proves selecció TÈCNIC/A GRAU MIG

Resultat de les proves realitzades per a  la selecció d'un tècnic/a de grau mig