capçalera documentació

Documentació

Anuncis oficials

Assignacions per assistència als òrgans col·legiats

Normativa

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

Reglaments de serveis

Reglaments del servei públic de tractament de residus

Reglament que regula la prestació del servei de tractament de residus, aplicable al residus amb destinació al parc ambiental de bufalvent

Reglament del servei públic de tractament de residus orgànics

Reglament que regula el servei de tractament de residus irgànic, aplicable als residus qamb destinació a la planta de compostatge

Reglament del servei públic comarcal de deixalleries del Consorci Reglament del servei de recollida de la fracció resta i la form

Funcionament del consorci

Estatuts del Consorci

Estatuts del Consorci que en regulen el seu funcionament: competències, òrgans de govern, etc.

Memòria d'activitat 2019

Control intern de la gestió econòmica

Guía bàsica del control intern Instruccions de control intern de la gestió econòmica Guia bàsica del control intern

Borses de treball del Consorci del Bages per a la gestió de residus

TÈCNIC/A SECRETARIA: Llistat definitiu admesos i exclosos i convocatòria proves PEONS: Bases de la convocatòria de 2 places corresponents a l'oferta pública d'ocupació d'estabilització TÈCNIC/A SECRETARIA: Bases de la convocatòria d'un/a tècnic/a de secretaria (contracte laboral interí) TÈCNIC/A SECRETARIA: Llistat provisional d'admesos i exclosos PEONS: Llistat provisional d'admesos i exclosos PEÓ DE RELLEU: Bases de la convocatòria d'un peó-maquinista per a contracte de relleu TÈCNIC/A SECRETARIA: Resultat prova coneixement PEONS: Anunci llistat admesos definitiu i convocatòria proves PEÓ DE RELLEU: Anunci llistat provisional d'admesos i exclosos PEONS: Anunci dels resultats de la fase d'oposició i de concurs PEÓ DE RELLEU: Anunci llistat admesos definitiu i convocatòria proves