Durant el 2018, puja la recollida selectiva i disminueixen les aportacions al dipòsit

24 de gener de 2019

Segons les dades tancades a finals d'any, els municipis consorciats han disminuït durant el 2018 un 2% les seves aportacions al dipòsit controlat de residus -l'abocador- i, en canvi, han augmentat un 12% la recollida selectiva.

La recollida d'orgànica ha pujat un 10% respecte de l'any anterior; els envasos, un 17%; el vidre, un 10%; i el paper, un 11%.

Allò que es recull selectivament es pot aprofitar
Allò que es recull selectivament es pot aprofitar