El 2014 canvia la dinàmica de reducció de residus al Bages que es produïa des del 2007

Els municipis de la comarca del Bages han generat pràcticament la mateixa quantitat de residus l'any 2014 que el 2013. D’aquesta manera es canvia la tendència de reducció de la generació de residus que es produïa a la comarca des del 2007.

En el cas de la recollida d'envasos, per exemple, el 2014 va augmentar un 4%, una tendència contrària a la davallada constant que tenia des del 2010.  D'altra banda, el 2014 s’ha recollit la mateixa quantitat de vidre que el 2013 (2.957 Tm) i el paper ha mantingut la tendència a la baixa que té des del 2011, tot i que la reducció d’aquest últim any, un 3%, no ha estat tant important com altres anys.

L’orgànica, per la seva banda, s'incrementa lleugerament seguint la tendència del 2013 i el rebuig  es queda pràcticament amb la mateixa quantitat de residus que l’any anterior, 46.369 Tm, trencant la davallada progressiva que s'havia produït des del 2007.

Dipòsit controlat de residus
Dipòsit controlat de residus