El 2020, els municipis consorciats porten més residus al dipòsit però també augmenten la recollida selectiva

21 de gener de 2021

Les dades de tancament del 2020 indiquen que la recollida de residus als municipis consorciats ha augmentat. Per una banda, l'aportació de resta al dipòsit controlat de residus ha pujat un 3%. I, per altra banda, la recollida selectiva ha augmentat un 8%: l'orgànica ha pujat un 4%; els envasos, un 16%; el vidre, un 11%; i el paper, un 4%. Aquestes dades no inclouen les aportacions a les deixalleries ni la fracció vegetal.

Recordem que els residus que arriben al dipòsit acaben allà la seva vida útil i ja no poden ser reciclats ni valoritzats.

Si separem bé a casa, molts d'aquests residus que ara van a l'abocador, es podrien reciclar i transformar-se en nous materials.

Àrea de contenidors a Moià
Àrea de contenidors a Moià