El Bages aporta un 29% d'impropis als contenidors grocs dels envasos lleugers

Aproximadament cada quadrimestre Ecoembes fa caracteritzacions dels envasos recollits al Bages i els resultats ens diuen que un 29% de residus dels contenidors grocs no hi haurien d’haver anat a parar. El procediment consisteix en agafar una mostra de 250 quilos i anar separant manualment els materials correctes que arriben dels incorrectes.

Els materials que ECOEMBES considera correctes són: envasos de PET, PEAD natural o de color o PVC (ampolles, taps, garrafes), plàstic film, llaunes i taps d'acer o alumini, brics, i altres envasos de plàstics (tarrines, iogurts, safates...).

De mitjana els contenidors grocs al Bages reben un 4% d’envasos de vidre, un 6,8% de paper i cartró i un 2% de matèria orgànica.

Imatge dels residus que es dipositen al contenidor groc
Imatge dels residus que es dipositen al contenidor groc