background

Presentació

El Consorci

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus és una institució de titularitat pública que els ajuntaments que aleshores eren de la comarca del Bages van iniciar l’any 1985, com a Mancomunitat de Municipis del Bages per a l’Abocador. En els seus inicis, va ser creat per gestionar el dipòsit controlat de deixalles. Les primeres actuacions van consistir a assegurar la impermeabilització de l’abocador i a tractar els líquids i gasos resultants de la fermentació de residus.

Però amb el temps es va fer evident que calia prendre mesures per tal d’allargar al màxim la vida del dipòsit i es va implantar la recollida selectiva, per separar els residus en origen i reciclar i aprofitar el màxim possible.

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus es va constituir formalment l’any 2002. Ubicat al Parc Ambiental de Bufalvent, a Manresa, gestiona les deixalles de rebuig, els residus orgànics, el paper, el vidre i els envasos d’una manera racional i sostenible. També gestiona les deixalleries mòbils i fixes de la comarca i fa una aposta molt decidida per l’educació i la sensibilització ambiental.

Qui en formem part?