background

Presentació

El Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus és una institució de titularitat pública  formada per 35 ajuntaments que abasten una població de 180.000 habitants. Gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals i fomenta l’educació i comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes. Té les seves instal·lacions al Parc Ambiental de Bufalvent de Manresa. 

 

Qui en formem part?