El procés de compostatge de les restes orgàniques a Bufalvent dura 10 mesos

Sabeu quan triga a convertir-se en compost les restes orgàniques que dipositem al contenidor marró?

A la planta de compostatge del Parc Ambiental de Bufalvent, el procés inicial per obtenir el compost dura 4 mesos. Passat aquest temps, encara es deixa madurar el compost un mínim de 6 mesos més, per tal que estigui ben reposat.

És a dir, quan separem les restes orgàniques a casa i les portem al contenidor marró estem contribuint a que els propers 10 mesos passin un procés per convertir-se en un adob natural, molt útil per l’agricultura i jardineria. Una bona manera d’aportar nutrients i propietats a la terra aprofitant els propis residus que generem.

Procés de compostatge al Parc Ambiental de Bufalvent
Procés de compostatge al Parc Ambiental de Bufalvent