El reciclatge i la recuperació de materials generen llocs de treball

8 d'abril del 2021

Els treballadors del Consorci destinen 0,7 hores de feina per convertir una tona d’orgànica en compost. En canvi, per compactar una tona de residus no separats que arriben al dipòsit controlat necessitem només 0,07 hores, una desena part.

Això demostra que reciclar, a més de recuperar materials i reduir l'impacte ambiental, també genera llocs de treball i afavoreix una economia sostenible.

Planta de compostatge de Bufalvent
Planta de compostatge de Bufalvent