Els autocompactadors faciliten la gestió dels impropis que hi ha en la fracció orgànica

24 de març de 2017

El Consorci ja compta amb autocompactadors que serveixen per compactar els impropis que es trien a la planta de compostatge (residus que no haurien d'anar amb la fracció orgànica) i faciliten el seu transport fins al dipòsit controlat.

Els autocompactadors recullen el rebuig directament de la màquina que en fa el triatge, la qual cosa evita que s'embruti la planta de compostatge. Els impropis de l'orgànica són majoritàriament bosses de plàstic reutilitzades. Recordeu que per a la fracció orgànica és important utilitzar bosses compostables, perquè es poden reciclar juntament amb els residus i convertir-les en compost.

Imatge d'un autocompactador a la planta de compostatge del Consorci
Imatge d'un autocompactador a la planta de compostatge del Consorci