Els municipis consorciats recullen més selectiva que fracció resta per primera vegada a la història

20 de gener de 2022

Per primera vegada, la tendència canvia i els municipis del Consorci del Bages per a la gestió de residus (tots els del Bages i alguns del Moianès) han recollit més residus de forma selectiva que fracció resta. Això vol dir que més de la meitat dels residus ja es recullen separadament i es poden reciclar o valoritzar per convertir-se en nous objectes o materials. En canvi, s’ha reduït una mica el percentatge de residus que arriben al dipòsit controlat i acaben allà la seva vida útil.

El 2021, la recollida selectiva als municipis consorciats va ser el 50,5% del total de residus, 51.938 tones. I la fracció resta van ser 50.021 tones. Si ho comparem amb les xifres de fa 10 anys, l’evolució és clara: el 2012, la selectiva era només el 35,7% del total de residus. Aquest percentatge ha anat millorant lleugerament any rere any però el 2021 és el primer de canvi de tendència, en què la selectiva avança la resta.

Les dades inclouen, per comptar la fracció resta, les tones que arriben al dipòsit controlat provinent de les recollides municipals i el rebuig que arriba a les deixalleries. Per altra banda, la selectiva inclou orgànica, envasos, vidre, paper i cartró, fracció vegetal, i materials valoritzables que arriben a les deixalleries.

Les deixalleries continuen creixent

També cal destacar el creixement continuat de l’ús de les deixalleries de la xarxa del Consorci. L’any 2021, hi van entrar 25.107 tones de materials i van tenir gairebé 188.000 usuaris. Això suposa un 12% més d’entrades  i un 17% més d’usuaris que l’any anterior.

 

Un camió de recollida al Parc ambiental de Bufalent
Un camió de recollida al Parc ambiental de Bufalent