Contenidors deixalleria

Envasos, paper i vidre

Els envasos, paper i vidre es recullen separadament a partir dels contenidors de color groc, blau i verd. El Consorci s’encarrega de gestionar aquesta recollida selectiva i de preparar aquests residus perquè puguin ser traslladats a la planta de tractament corresponent per reaprofitar-los i convertir-los en nous productes. Per això és tan important que la ciutadania dipositi cada residu al contenidor adequat!

Del paper se’n fa més paper, el vidre vell es transforma en vidre nou, i els envasos i llaunes es reconverteixen en matèries primeres com plàstic i metall.

Si reciclem, es gasta menys aigua i recrsos naturals, disminuïm la contaminació i el volum de deixalles que van al dipòsit controlat. Els darrers anys, la comarca del Bages ha recollit selectivament una mitjana anual de 3.000 tones tant de vidre, com de paper i cartró, com d'envasos.