Oliveres

Facturació electrònica

Què és una factura electrònica?

És un document amb el mateix contingut que una factura tradicional en paper, que tanmateix es presenta en format digital i que s'ha de signar amb un certificat d'una entitat de certificació reconeguda.

Com es poden generar factures electròniques?

Segons l'ordre PRE/2971/2007 el format electrònic per emetre factures electròniques a l'administració és Facturae. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

Codis DIR3 del Consorci

El codi DIR3 del Consorci del Bages per a la gestió de residus és:  LA0001506

Documents informatius

Manual de la bústia de lliurament de factures

Altres informacions per a proveïdors

Llei 25/2013, de 27 de desembre , d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.