Oliveres

Facturació electrònica

Què és una factura electrònica?

És un document amb el mateix contingut que una factura tradicional en paper, que tanmateix es presenta en format digital i que s'ha de signar amb un certificat d'una entitat de certificació reconeguda.

Com es poden generar factures electròniques?

Segons l'ordre PRE/2971/2007 el format electrònic per emetre factures electròniques a l'administració és Facturae. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

Cliqueu aquí   per veure un tutorial de vídeo per fer factures electròniques amb l'eina gratuïta B2Brouter.

Codis DIR3 del Consorci

El codi DIR3 del Consorci del Bages per a la gestió de residus és:  LA0001506