Gestió responsable de l'aigua al Parc ambiental de Bufalvent

Avui us volem donar una dada curiosa que exemplifica la cura que tenim al Parc ambiental amb la gestió responsable de l'aigua. 

El consum mensual d'aigua a la nostra planta de compostatge és d'uns 700 metres cúbics. És a dir, uns 8,4 milions de litres d'aigua anuals (uns 670 litres per cada tona de fracció orgànica que es tracta).

L'origen d'aquesta aigua és únicament i exclusivament a través del sistema de gestió i recollida d'aigües pluvials de què disposem. No prové de la xarxa d’aigua potable, sinó que es tracta d'una xarxa de basses i dipòsits per retenir el màxim d'aigua de pluja i poder-la emmagatzemar per al posterior ús.

Recollida d'aigües pluvials al Parc ambiental
Recollida d'aigües pluvials al Parc ambiental