Ja podeu consultar la Memòria 2022 del Consorci

22 de febrer de 2023

Un any més, publiquem la memòria d'activitats anual en què podreu trobar des de dades i gràfiques de recollida de residus, les notícies més destacades del 2022 en l'àmbit del Consorci, les  dades econòmiques o el catàleg de serveis que oferim als Ajuntaments.
Podeu consultar la memòria aquí: https://bit.ly/3Si5YMB

Memòria 2022
Memòria 2022