La generació de residus creix un 2% el primer semestre, amb un important augment de la recollida de paper i cartró

La generació de residus als ens consorciats ha crescut, durant el primer semestre del 2016, un 2% respecte del mateix període de l'any passat. El rebuig ha tingut un increment de l'1% i la recollida selectiva ha registrat una pujada més significativa: la recollida de vidre ha crescut un 2%, la d'orgànica un 3%, la d'envasos un 4% i el paper i cartró ha registrat un important increment del 17%.

La recollida selectiva de paper i cartró ha augmentat un 17%
La recollida selectiva de paper i cartró ha augmentat un 17%