La Generalitat finançarà amb 10 milions una planta de tractament de RESTA que es construirà al Parc ambiental

30 de juny de 2017

La gestió de residus que fa el Consorci del Bages ha de canviar els propers anys per adaptar-se a la llei, que marca que als dipòsits controlats (abocadors) només s’hi poden dipositar residus prèviament tractats per minimitzar al màxim els efectes nocius que poden tenir sobre el medi ambient. La normativa obliga a un pretractament que, al Bages, passarà per la construcció d’una planta de tractament de RESTA en què els residus passaran un procés de bioassecat i bioestabilització que reduirà de forma evident el volum de residus i evitarà la possible generació de biogàs (un dels responsables del canvi climàtic) a causa de la descomposició dels residus orgànics que no han estat prèviament separats a les llars i que arriben barrejats amb altres residus.

La planta, que es farà al Parc ambiental de Bufalvent, costarà 10 milions d’euros que seran íntegrament finançats per la Generalitat, segons un acord que  s’ha aprovat recentment al Consell plenari del Consorci del Bages per unanimitat de tots els grups polítics. Mentrestant, el govern ha assignat al Bages el trasllat provisional de la seva fracció resta a la planta del Vallès Occidental, a Vacarisses, perquè se’n faci el tractament i torni cap al Bages ja bioestabilitzada. D’aquesta manera, el Bages començarà a complir la normativa de forma imminent, sense haver d’esperar a tenir planta pròpia. En aquests moments, més del 70% de la població de Catalunya està tractant la brossa abans d’abocar-la o incinerar-la (per mitjà d’ecoparcs o plantes de tractament com la que es farà al Bages). A la comarca, la resta de fraccions que es recullen ja són tractades i només faltava aplicar un pretractament als residus que arriben al dipòsit.

 

Transport al Vallès Occidental

El transport de residus a Vacarisses s’iniciarà previsiblement  a principis del 2018 i suposarà uns 6 viatges diaris d’anada i tornada, 6 dies a la setmana. Els camions que faran els trasllats passaran per l’autopista i tindran peatge gratuït, segons s’han pactat amb el govern català. Es preveu que anualment el Bages enviï unes 45.000 tones de fracció resta cap al Vallès Occidental on, després, del tractament, perdran el 30% del seu pes i retornaran cap al dipòsit de Bufalvent. La reducció de tones a través del pretractament suposarà un estalvi del preu del cànon (que es paga per cada tona aportada a l’abocador) que servirà per compensar, en part, les despeses del tractament i dels trasllats.

Aquest canvi, que serà operatiu fins al 2023, quan el Bages ja disposi de planta de tractament de RESTA pròpia, no suposa cap canvi en la freqüència o l’horari de recollida als municipis. Els vehicles de recollida d’escombraries dels municipis consorciats mantindran el seu punt de descàrrega al Parc ambiental de Bufalvent, però en lloc de descarregar al dipòsit ho faran en un lloc habilitat, la planta de transferència, un cobert amb un moll de càrrega on camions de gran tonatge recolliran els residus per traslladar-los a Vacarisses.

Tot i que aquests canvis suposaran un augment provisional del preu de la gestió i tractament de residus mentre duri la construcció de la planta a Bufalvent, es tenen en compte 3 factors determinants:

  • Part del cost quedarà compensat pel fet que els municipis pagaran menys cànon, ja que aportaran menys tones de residus a l’abocador
  • També s’ha arribat a un acord amb el Vallès Occidental perquè porti part dels seus residus (també prèviament tractats) a l’abocador de Bufalvent i que pagui per cada tona aportada
  • El cost provisional d’aquesta gestió està molt per sota del que suposaria per al Bages assumir els 10 milions d’euros de la construcció de la planta resta

 

Objectiu: augmentar el reciclatge

A més, aquest pretractament i la conseqüent reducció de tones de residus que van a parar a l’abocador, seran un factor clau per avançar cap a l’objectiu de reciclar un 60% del total de les deixalles l’any 2020. El Bages està a l’entorn del 39%, estancat des de fa uns anys. Durant el procés de pretractament es recuperen petites quantitats de vidre, paper i envasos que havien estat erròniament dipositades amb la fracció resta, i els residus orgànics que hi ha barrejats perden una part important de volum i líquids. Però en cap cas aquest pretractament es pot considerar una alternativa o substitució a la recollida selectiva que es fa a partir de la separació de residus a cada llar. El tractament té per objectiu minimitzar l’impacte de posar els residus al dipòsit i també el compliment normatiu, però la millor manera de recuperar materials i augmentar els índexs de reciclatge és a través de la recollida selectiva.

Valentí Junyent, alcalde de Manresa i president del Consorci, ha destacat que aquest procés d’acord s’ha dut a terme “amb el consens polític dels municipis i de les diferents forces polítiques del territori” i ha afegit que “la inversió de 10 milions és una bona notícia perquè millorarem les instal·lacions i mantindrem l’autonomia de gestió”. En els 15 anys d’història del Consorci del Bages per a la gestió de residus, les inversions globals havien estat de 14 milions d’euros. Ara, hi haurà una injecció de 10 milions en els propers 5 anys.

Membres de l'executiva i Valentí Junyent, president del Consorci, presentant el projecte
Membres de l'executiva i Valentí Junyent, president del Consorci, presentant el projecte
Foto de grup al Parc ambiental de Bufalvent
Foto de grup al Parc ambiental de Bufalvent