Les deixalleries del Consorci continuen creixent, en tones de residus i en nombre d'usuaris

13 de febrer de 2019

A les deixalleries del Consorci l’any 2018 s'han tractat 19,2 milers de tones de residus, un 16 % mes que l'any 2017 i un 77 % dels residus que hi entren poden ser valoritzats.

El nombre d’usuaris també creix: l’any 2018, 150.000 persones van fer servir les deixalleries fixes o mòbils, un 11 % més que l’any anterior. En concret, els usuaris de les fixes augmenten un 12 % i els de les mòbils, un 4 %.

Una de les deixalleries mòbils del Consorci
Una de les deixalleries mòbils del Consorci