Més envasos, paper i vidre recollits que durant l'any 2017

19 de desembre de 2018

A falta de tancar les dades anuals, ja us podem anunciar que el dia 7 de novembre, ja s'havia tractat a la planta de transferència del Parc ambiental de Bufalvent el mateix volum d’envasos que durant tot el 2017. 

Amb el vidre, això ha passat el dia 23 de novembre. I el dia 28, amb el paper i cartró.

Es deu a una tendència a l’alça de la recollida selectiva, principalment propiciada per la implantació de la recollida porta a porta en alguns municipis consorciats.

Planta de transferència al Parc ambiental de Bufalvent
Planta de transferència al Parc ambiental de Bufalvent