Nous pous de biogàs al Parc ambiental de Bufalvent

20 de juny de 2022

Hem construït 8 nous pous per a l'extracció del biogàs del dipòsit controlat en zones on trigarem anys a tornar a posar residus. L'objectiu és minimitzar les emissions de biogàs a l'atmosfera (CO2 i metà: cal tenir en compte que el metà genera vint vegades més efecte hivernacle que el CO2). El biogàs que extraiem a través dels pous, en lloc d’anar a l’atmosfera, es crema en un motor que el transforma en energia elèctrica que gastem al Parc ambiental i l’excedent l’exportem a la xarxa elèctrica. El 2021 vam produir gairebé 3.000 Mwh dels quals en vam consumir un 700 i exportar 2.300.

Nous pous de bioga`s
Nous pous de bioga`s