Presentació del projecte Releach i visita a la planta pilot del Parc ambiental de Bufalvent

El Parc ambiental de Bufalvent acollirà el proper dimarts la presentació del projecte Life+ Releach, cofinançat per la Unió Europea, amb l’objectiu d’innovar en el tractament i la gestió de residus i alhora promoure la consciència social vers l’impacte de la seva generació. A Catalunya el projecte és liderat per Eurecat-CTM, juntament amb la participació del Consorci del Bages per a la gestió de residus, l’Agència de Residus de Catalunya i les empreses TYPSA i Protecmed.

El Consorci, a les seves instal·lacions del Parc ambiental de Bufalvent,  acull una planta pilot en què s’està provant la tecnologia que es desenvolupa per tractar lixiviats a partir de membranes que ja han finalitzat la seva vida útil a les plantes dessalinitzadores.

El proper dimarts s’hi farà una jornada de presentació del projecte, adreçada a tècnics i polítics, i visita a la planta pilot. 

El programa Fife+ Releach és liderat per Eurecat-CTM, juntament amb la participació del Consorci, l’Agència de Residus de Catalunya i les empreses TYPSA i Protecmed
El programa Fife+ Releach és liderat per Eurecat-CTM, juntament amb la participació del Consorci, l’Agència de Residus de Catalunya i les empreses TYPSA i Protecmed