Quin percentatge de residus separem correctament a casa?

28 de març de 2022

Les dades del 2021 ens diuen que als municipis consorciats (Bages i part del Moianès) la mitjana de recollida selectiva és del 35%, que s'enfila fins al 46% si hi sumem les aportacions a deixalleries. Això vol dir que menys de la meitat dels residus que generem són separats perquè es puguin reciclar o valoritzar.

Cal destacar, però, que els municipis que tenen sistemes de recollida d'alt rendiment (porta a porta o contenidors tancats) superen el 75% de recollida selectiva. Això vol dir que 3 de 4 tones de residus es poden aprofitar i només 1 de cada 4 va a parar al dipòsit controlat i acaba allà la seva vida útil.

Àrea de contenidors a Sallent
Àrea de contenidors a Sallent