Recollim gairebé 900 quilos de residus a la Transèquia, que es poden valoritzar en un 100%

15 de març de 2019

El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha participat per cinquè any consecutiu a la Transèquia, instal·lant i gestionant àrees de recollida de deixalles al llarg del recorregut per facilitar la separació dels diferents residus que es generen en els punts d’avituallament. S’han recollit 861 kg de residus i, per segon any, el 100% podran ser reciclats. Això vol dir que tots els residus generats s’han recollit de forma selectiva i es podran recuperar i valoritzar.

En total, s’han recollit 120 quilos de paper, 140 d’envasos, 580 de fracció orgànica i 21 d’oli vegetal. Les darreres edicions, l’organització, a mans de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, ha fet una aposta decidida per utilitzar vaixella i materials compostables als punts d’avituallament, ja que d’aquesta manera aquests residus es poden posar amb la fracció orgànica, que va a parar a la planta de compostatge de Bufalventon es converteix en adob per a horts i jardins. A més, com cada any, el menjar i les begudes que han sobrat s’han donat a Càrites de Sallent, Sant Fruitós de Bages, Santpedor i a la Plataforma dels aliments de Manresa.

Cada una de les àrees de recollida estava senyalitzada indicantel tipus de residus que es podia dipositar a cada contenidor. A més del reciclatge, la instal·lació de les àrees de recollida evita que quedi brossa escampada al Parc de l’Agulla al final de la Transèquia, amb la qual cosa es facilita molt la feina de l’organització de l’esdeveniment.

Imatge d'una àrea de contenidors a la Transèquia (SixtoPhoto)
Imatge d'una àrea de contenidors a la Transèquia (SixtoPhoto)