Reforcem la recollida de paper i cartró i envasos en diferents municipis a l'estiu

21 de juny de 2022

El Consorci ha posat en marxa, un any més, un servei de reforç de recollida d’envasos i paper i cartró als municipis que tenen població estacional i que, per tant, generen més residus durant l'estiu. Aquest servei comporta incrementar la freqüència de recollida de residus per evitar desbordaments de contenidors i per adequar-se a la demanda real dels municipis.

Àrea de recolllida
Àrea de recolllida