S'aprova la guia d'aplicació del retorn del cànon als ens locals per a l'any 2017

21 de desembre de 2016

La Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus ha aprovat la guia d’orientació als ens locals sobre l’aplicació del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals per a l’any 2017. El cànon i el retorn del cànon de residus municipals han estat un instrument econòmic que s’ha mostrat molt eficient en la millora de la gestió dels residus municipals.

Els nous imports del cànon seran d’aplicació quan s’ aprovin per Llei, però per al 2017 es preveuen 30€/Tn de rebuig. Una part d’aquests diners retornen als ens locals per als conceptes de tractament, recollida de matèria orgànica i autocompostatge.

Podeu consultar la guia publicada clicant aquí.

Imatges dels residus que van a parar al dipòsit
Imatges dels residus que van a parar al dipòsit