Sant Salvador de Guardiola implanta les àrees de recollida selectiva completes

3 de gener de 2017

L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha implantat àrees de recollida selectiva completes de totes les fraccions de paper, envasos, vidre, resta i matèria orgànica. Això ha comportat reduir el nombre de contenidors de rebuig i incrementar els de selectiva.

Amb aquest projecte, que es fa en col·laboració amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus, es pretén incrementar els índexs de recollida selectiva facilitant a la ciutadania l’aportació dels residus i reduint el nombre de punts de recollida de la fracció resta. D’altra banda, també s’unifica el model d’àrea de recollida de residus, mitjançant àrees de les cinc fraccions.

Prèviament a la implantació, un informador ambiental va passar per a totes les cases del municipi per explicar en què consistirien els canvis.

En total s’han eliminat 61 contenidors de rebuig. Ara, el municipi de Sant Salvador de Guardiola disposa de 38 àrees de recollida selectiva completes.

Àrea completa a Sant Salvador de Guardiola
Àrea completa a Sant Salvador de Guardiola