Sol·licitud d'entrada de residus

Les sol·licituds d'usuari tindràn una vigència de 3 anys.

Consorci del Bages per a la gestió de residus
Productor
Transportista (És requereix codi d'agent)
Altres (És requereix codi d'agent o negociant)

No (És requereix codi de transportista)
Dipòsit controlat (Requereix tenir acceptat per l'ARC una NP o FA)
Planta de compostatge
Planta de transferència

Notificant/Operador del residu
Productor/Posseïdor Notificant/Operador/Productor/Posseïdor
Transportista
El transportista és el productor de residus
Declaració de dades de residu
    No
    No
Puntual     Diari     Setmanal     Mensual     Anual
    No
    No
    No
  • El procés productiu i el tractament previ realitzat al residu impedeix el seu reciclatge o valorització.
  • El residu no es troba entre les exclusions esmentades en l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 1481/2001. De 27 de desembre pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. No s'admeten en el dipòsit controlat residus líquids, residus que un cop dipositats siguin explosius, corrosius, oxidants, fàcilment inflamables, pneumàtics usats o trossejats...
  • El residu és apte per ser admès a un dipòsit controlat de residus no especials.
  • El residu no es considera segons el codi CER com a residu especial