Tres municipis del Bages participaran en una prova pilot de contenidors amb control d’accés amb l’objectiu de duplicar l’índex de reciclatge

26 de febrer de 2018

Balsareny, Sant Fruitós de Bages (els barris de Torroella de Baix i la Rosaleda) i Rajadell són els municipis que participaran, a partir del segon semestre d’aquest any, en la prova pilot del Consorci del Bages que consisteix en instal·lar contenidors amb control d’accés a la via pública per canviar els hàbits de les famílies i augmentar de forma molt significativa els índexs de recollida selectiva.

El sistema d’identificació de l’usuari i contenidors amb control d’accés és un sistema de recollida de residus que consisteix en limitar l’accés a determinats contenidors per afavorir que es faci un ús correcte dels de recollida selectiva i, així, promoure un canvi d’hàbits entre la ciutadania que, segons altres territoris que ja apliquen aquest sistema, duplica, com a mínim, l’índex de reciclatge.

El Consorci del Bages per a la gestió de residus, després de conèixer diverses experiències del País Basc en l’aplicació dels contenidors amb control d’accés, es va plantejar la possibilitat d’implantar el sistema -primer amb caràcter de prova pilot però amb l’objectiu final que tots els municipis consorciats acabin adoptant algun tipus d’alternativa a la recollida per contenidors tradicional- amb l’objectiu de passar del 39% actual de recollida selectiva a més del 70%. A més, la reducció d’aportacions a l’abocador, pot ajudar a contenir el preu de la taxa d’escombraries, ja que les entrades a l’abocador s’encariran de forma important els propers anys.

Quina és la situació actual?

Els municipis consorciats (Bages i alguns municipis del Moianès) reciclen de mitjana el 39% de tots els residus que generen; és a dir, només aporten el 39% dels seus residus als contenidors d’orgànica, envasos, paper i vidre. La resta va a parar al dipòsit controlat de residus de Bufalvent (abocador), on els residus són tractats i enterrats, però finalitzen la seva vida útil, amb la despesa ambiental i econòmica que això comporta.

Del total de residus que arriben a l’abocador, n’hi ha més de la meitat que es podrien haver valoritzat si s’haguessin dipositat al contenidor correcte. Només un 25% de tots els residus que generem corresponen realment a la fracció resta (la que no es pot aprofitar i ha d’anar a parar al dipòsit); el 75% restant es pot reciclar i valoritzar.

Els darrers anys d’estancament en les dades de reciclatge, confirmen que només es podrà fer un salt qualitatiu si hi ha un canvi de sistema que tracti el reciclatge com una obligació social i ambiental, i no pas només com una opció personal.

Els municipis que han començat a aplicar sistemes alternatius de recollida (en el cas del Bages ja hi ha diferents pobles que estan fent el porta a porta) dupliquen els seus índexs de recollida selectiva en molt poc temps.

El sistema de contenidors amb control d’accés que es provarà des del Consorci s’alinea amb aquest objectiu però amb la diferència, respecte del porta a porta, que pot ser més còmode per a la ciutadania, ja que no hi ha restriccions horàries per portar envasos, vidre, paper i orgànica als contenidors corresponents.

Quin sistema s’aplicarà al Bages?

Abans de la posada en marxa del nou sistema de recollida, les famílies de Balsareny, dels barris de la Rosaleda i Torroella de Baix, a Sant Fruitós de Bages, i Rajadell seran informades adequadament del canvi i se’ls facilitarà un kit que consistirà en:

  • Un cubell airejat i bosses compostables per separar l’orgànica a casa (la utilització dels cubells airejats facilita que les restes orgàniques s’assequin i, per tant, disminueix el risc de males olors a la cuina).
  • Un dispositiu d’identificació (tipus targeta o clauer) amb el qual podran obrir els contenidors tancats. Aquests dispositius permetran identificar qui ha obert el contenidor i quan, però no portaran impresos cap tipus de dada personal.

Amb el nou sistema de recollida,  s’instal·laran contenidors de resta i orgànica amb control d’accés. En el cas de la resta (l’única fracció que no és aprofitable i que ha d’anar a l’abocador), els contenidors només es podran utilitzar uns dies concrets de la setmana, a excepció de les famílies que generin bolquers, que hi podran tenir accés cada dia prèvia sol·licitud.

Els contenidors d’orgànica també tindran control d’accés però podran ser utilitzats cada dia. I els contenidors d’envasos, paper i vidre seran d’accés lliure, com fins ara.

Què es vol aconseguir?

Es promourà que les famílies que encara no separen els residus a casa millorin els seus hàbits de reciclatge. Utilitzaran molt menys el contenidor de resta i, en canvi, es potenciarà la separació de residus a casa i la recollida selectiva de les fraccions que es poden valoritzar: orgànica (que es converteix en compost), i envasos, paper i vidre, que es poden reconvertir en nous productes.

En el cas de les experiències al País Basc visitades pels representants del Consorci i dels Ajuntaments de la prova pilot, els resultats, a grans trets, són: es duplica la recollida d’envasos, paper i vidre, es multiplica per 3 o per 4 la recollida d’orgànica, i es redueix a la meitat la recollida de fracció resta.

Altres països europeus estan utilitzant aquest sistema:

  • Liubliana (Eslovènia)- 60% de recollida selectiva
  • Concesio i Cossato (nord d’Itàlia)- 74% de recollida selectiva
  • Seül (Corea del Sud)- 68% de recollida selectiva

Com es controlarà que es faci bé?

Un equip d’informadors farà seguiment d’incidències per ajudar la ciutadania en tots els seus dubtes, per gestionar pèrdues o demandes de targetes i també per detectar si les aportacions als contenidors s’estan fent correctament. En cas que es detecti que algun contenidor s’utilitza reiteradament per dipositar-hi residus que no hi han d’anar, el servei de control i inspecció en farà seguiment per identificar i informar les persones o famílies que en facin mal ús.

A més, es reforçarà el servei de recollida selectiva per assumir l’augment d’aportacions als contenidors de paper, vidre, envasos i orgànica. I també es posarà en marxa un sistema alternatiu de recollida de residus comercials.

Els municipis participants

La prova pilot, que es posarà en marxa el segon semestre d’aquest any, té una durada de dos anys i un any addicional per consolidar-ne la continuïtat si els resultats són bons. L’objectiu del Consorci és que, d’aquí a uns anys, tots els municipis consorciats disposin d’algun sistema de recollida alternatiu als contenidors tradicionals que els permetin augmentar de forma molt important els índexs de recollida selectiva.

Els 3 municipis participants en la prova pilot (Balsareny, Sant Fruitós de Bages i Rajadell) presenten estructures urbanes diferents que permeten provar el sistema en diferents escenaris (trama urbana, zona residencial i nucli rural disseminat). Tots tres van mostrar la seva predisposició a participar del projecte, arrel d’una  jornada de participació que es va fer fa uns mesos al Consorci i en la qual van prendre part representants polítics i tècnics de la majoria d’Ajuntaments consorciats, que van plantejar diversos reptes i propostes de futur.

Roda de premsa amb representants del Consorci i dels 3 municipis participants
Roda de premsa amb representants del Consorci i dels 3 municipis participants
Els contenidors de resta i orgànica es podran obrir amb una targeta que s'entregarà a cada família
Els contenidors de resta i orgànica es podran obrir amb una targeta que s'entregarà a cada família