Un any més, col•laborem per fer una Transèquia més sostenible

12 de febrer de 2020

El Consorci del Bages per a la gestió de residus col·labora per cinquè any consecutiu amb la Transèquia, que tindrà lloc el diumenge 8 de març, instal·lant i gestionant àrees de recollida de deixalles al llarg del recorregut per facilitar la separació dels diferents residus que es generen en els punts d’avituallament.

L’any passat es va recollir més d’una tona de residus i es van poder reciclar tots, gràcies a l’ús de vaixelles i material compostable.

A més, aquest any, en aquells avituallaments on sigui possible s’oferirà aigua de la xarxa, per fomentar el consum de l’aigua de l’aixeta que compleix tots els controls sanitaris i per evitar generar residus.

Àrea de contenidors a la darrera edició de la Transèquia
Àrea de contenidors a la darrera edició de la Transèquia