Un any més, el 100% dels residus recollits a la Transèquia es poden valoritzar

11 de març de 2020

El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha participat per sisè any consecutiu a la Transèquia, instal·lant i gestionant àrees de recollida de deixalles al llarg del recorregut per facilitar la separació dels diferents residus que es generen en els punts d’avituallament. En total s’han recollit 867 kg de residus i, per tercer any, el 100% podran ser reciclats. Això vol dir que tots els residus generats s’han recollit de forma selectiva i es podran recuperar i valoritzar.

En total, s’han recollit 120 quilos de paper, 80 d’envasos, 620 de fracció orgànica i 47 d’oli vegetal. En les darrers edicions, l’organització, a mans de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, ha fet una aposta clara per utilitzar materials  compostables als punts d’avituallament. D’aquesta manera, la major part dels residus són restes orgàniques que es porten a la planta de compostatge de Bufalvent on es converteixen en adob per a horts i jardins. A més, també s’està avançant en la reducció de residus amb diferents mesures: instal·lació de fonts d’aigua, evitar avituallaments monodosi, etc... A més, com cada any, el menjar i les begudes que han sobrat s’han donat a Càrites de les diferents poblacions per on passa la Transèquia.

Cada una de les àrees de recollida durant el recorregut estava senyalitzada indicant el tipus de residus que es podia dipositar a cada contenidor. A més del reciclatge, la instal·lació de les àrees de recollida evita que quedi brossa escampada al Parc de l’Agulla al final de la Transèquia, amb la qual cosa es facilita molt la feina de l’organització de l’esdeveniment.

Una de les àrees de contenidors a la Transèquia
Una de les àrees de contenidors a la Transèquia