Una nova plataforma permet disposar d'informació dels contenidors de recollida selectiva buidats en temps real

Des del mes de febrer, el Consorci del Bages per a la gestió de residus disposa de la plataforma Mawis U2.0 que, entre d'altres utilitats, permet disposar de dades en temps reals dels contenidors buidats de paper, vidre i envasos.

Cada contenidor disposa d’un tag amb un codi únic que permet identificar-lo. En la recollida d’envasos, com que els vehicles ja van equipats amb sistema de pesatge, cada vegada que es buida un contenidor l’equip identifica de forma automàtica el tag d’aquest. En canvi, en el servei de recollida de paper i vidre és l’operari qui mitjançant una pistola captura el tag i assigna el percentatge de ple en què s’ha trobat el contenidor, per després fer el repartiment de quilos per contenidors buidats segons els que realment s’han acabat recollint.

Una imatge del lector
Una imatge del lector