Visitar el Parc ambiental passant, fins i tot, per dins la planta de compostatge

Fer una visita al Parc ambiental de Bufalvent (on el Consorci tenim les oficines i les instal·lacions de gestió de residus) vol dir veure in situ i de molt a prop què passa amb els residus que arriben, com es gestionen i quines repercussions reals té la nostra decisió de separar els residus per al seu reciclatge o no fer-ho.

I, a diferència de la majoria d'instal·lacions d'aquest tipus, al Parc ambiental la visita arriba fins al mateix cor de la planta de compostatge, on la fracció orgànica que separem a casa es transforma en compost, un adob per a horts i jardins. A la imatge, podeu veure, travessant la planta, un dels autobusos que transporta els visitants que rebem periòdicament.

Els visitants passant per dins la planta de compostatge
Els visitants passant per dins la planta de compostatge